تشریفات گمرکی

شرکت مروارید دریای آرام، مشاور امور گمرکى، مجری و کارگزار در زمينه ترخيص کالاهاى صادراتى و وارداتى و ترانزیتی، کليه امور گمرکى با بهره گيرى از کادر متخصص، کارآمد و با تجربه، در تمامى مراکز و گمرکات اجرایی کشور (زمينى، هوائى، دریایی) در خدمت شما بازرگانان و مدیران محترم ميباشد.

امانت دارى و حفظ اسرار تجارى موکلين، سلامت عملکرد، کنترل دقيق حسابها، دلسوزى، دقت در محاسبات و تسريع در انجام امور محوله و توجه به آمار و استفاده از آخرين تصويبنامه ها و بخشنامه ها رمز موفقيت ماست .